طرح ولایت
(آموزش مبانی اندیشه اسلامی)

درباره ما


کانال اطلاع رسانی و آشنایی با طرح ولایت:

طرح ولایت فعالین فرهنگی:
ble.im/t_velayat_ff98